Hotel Mousson****


Aktuality

Oznam - opatrenia platné od 25. 11. 2021

Pridané dňa 25.11.21

Vážení hostia,

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 263, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, bude Hotel Mousson**** od 25.11.2021 poskytovať len služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia iba osobám v režime:

OTP - OČKOVANÍ / TESTOVANÍ / PO PREKONANÍ COVID-19

Reštaurácia Mousson bude v prevádzke iba formou okienkového predaja. Odber jedla bude možný iba so sebou, alebo v prípade ubytovaných hostí - na izbu.

Podávanie raňajok až do odvolania bude prebiehať formou room service alebo si ich môžete vziať so sebou. U nás si môžete vybrať zo štyroch druhov bohatých raňajkových balíčkov – anglické raňajky, francúzske raňajky, fit raňajky alebo vegetariánske raňajky.

Prevádzky Lobby baru, Wellness centra a Fitness centra budú zatvorené.

Ďakujeme, že ste s nami a želáme Vám veľa zdravia.

 

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

(2) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

(3) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ režim OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(4) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.